Boja MTFSZ mobil

Tipo Tájfutó és Környezetvédő Egyesület

Alapadatok

Név: Tipo Tájfutó és Környezetvédő Egyesület
Rövidítés: TTE
Elnök: Miháczi Zoltán
Felettes szövetség: Budapesti Tájfutók Szövetsége

Elérhetőség

Cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 52.
E-mail: info@tipotke.hu , tipotke@chello.hu , mihaczi.zoltan@kfkizrt.hu
Telefon: +36-1-383-6198
Fax: +36-1-221-9974

Versenyzők

Ágg Zsuzsanna 2620605AZ
Allwinger Herwig 5670103AH
Allwinger Herwig 5990104AH
Allwinger Otto 5050401AO
Allwinger Tünde 8730720ST
Baracsi Gábor 1711121BG
Baracsi Hanna 2050801BH
Baracsi Léna 2070519BL
Baracsi Luca 2031106BL
Batta István 1801230BI
Benke Gábor 1650124BG
Benke Tamás 1620729BT
Bogdány Miklós 1390103BM
Bogya Tamás 7860701BT
Cseresnyés Ágnes 2680311CA
Czégé Zoltán 1611130CZ
Dalos Áron 1950825DA
Dalos Máté 1970819DM
Dalos Máté 1970819DM
Dalos Réka 2040803DR
Dankó István 1690521DI
Dankó Zoltán 1710227DZ
Davidesz Ágnes 2821014DA
Demmiány Júlia 2060708DJ
Demmiány Márton 1060708DM
Déry Attila 1811016DA
Detrekői Sára 2020829DS
Egei Balázs 1010502EB
Egei Patrik 1980717EP
Egei Petra 2961230EP
Egei Tamás 1631014ET
Éliás Vilmosné 2370808EV
Faggyas Eszter 2940804FE
Faggyas László 1660617FL
Faggyas Petra 2960224FP
Faggyas Réka 2960224FR
Faggyas Zsófia 2040720FZ
Farkas Fruzsina 2770415FF
Fáy Dániel 1670707FD
Fáy Pál 1061026FP
Fischer Mária 2520801FM
Franczel Dávid 1060315FD
Friedrich Gábor 1780925FG
Gadolla Áron 1050510GA
Gadolla Gábor 1600708GG
Garamvári Bálint 1050707GB
Garamvári Máté 1010905GM
Gát Balázs 1720430GB
Gombkötő Péter 1440912GP
Gombkötő Péter 1751001GP
Gönczi Keve 1010610GK
Gönczi Péter 1031221GP
Gönczi Róbert 1720501GR
Gönczi Zsuzsa 2060810GZ
Gond Balázs 1870910GB
Gyimesi Zoltán 1720805GZ
Hajagos István 1940809HI
Hajagos István 1601004HI
Hajagos Miklós 1950923HM
Hajdu Dorisz 2941007HD
Hajdu Erik 1960816HE
Hajdu Frida 2980920HF
Hajdu Martin 1700214HM
Hajdu Nelli 2010622HN
Hajdu Szása 1950505HS
Hargitai István 1431106HI
Harkányi Árpád 1830523HA
Hegedűs Károly 1810321HK
Holper Antónia 2680418HA
Honfi Gábor 1740824HG
Horváth Magda 2520907HM
Huszár Balázs 1011106HB
Ipsics László 1680319IL
Józsa Balázs 1840220JB
Juhász Miklós 1600615JM
Juhos György 5870211JG
Jurás Máté 1030128JM
Karakai Áron 1010730KA
Karakai Gábor 1700420KG
Karakai Pál 1040403KP
Károlyi Gyula 1640630KG
Keleti Domonkos 1020621KD
Keleti Hanga 2040525KH
Keleti Tamás 1700517KT
Kerényi Máté 1880502KM
Kocsis Fanni 2030623KF
Kovács Botond 1010122KB
Kovács Dominika 2020223KD
Kovács Ferenc 1851023KF
Kovács Gergely 1730225KG
Kovács Gergő 1040106KG
Kovács Kende Pál 1031028KK
Kövesdi Ádám 1820723KA
Lajtai Eszter 2770612LE
Lengyel Ádám 1960417LA
Lengyel Andrea 2761111LA
Lengyel Krisztina 2020530LK
Lengyel Vilmos 1690317LV
Lenkei Zsolt 1880205LZ
Lohász Márton 1421006LM
Lux Andrea 2750320LA
Magyari Orsolya 2700428MO
Máthé Fanni 2880510MF
Máthé Tamás 1770604MT
Maulis Miklós 1060731MM
Meichl Géza 1570217MG
Meichl Márton 1810401MM
Mészáros Mária Gyöngyi 2630311MM
Miháczi Ádám 1951223MA
Miháczi Diána 2940108MD
Miháczi Zoltán 1670929MZ
Mihályi Ferenc 1841030MF
Mihályi Ferenc 1841030MF
Molnár Ágoston 1080128MA
Molnár Attila 1701224MA
Molnár Domokos 1750324MD
Molnár Vince 1051028MV
Morandini Hanga 2920503KH
Nagy Gábor 1430224NG
Néda Júlia 2021104NJ
Néda Tamás 1021104NT
Németh Ágnes 2691014NA
Németh Áron 1010903NA
Osztie Gergely 1011215OG
Pap László 1561013PL
Paróczi Bálint 1010726PB
Paróczi Csenge 2950414PC
Paróczi Zsolt 1701228PZ
Paskucz-Szathmáry Henrietta 2060412PH
Paskucz-Szathmáry Kinga 2080113PK
Pelhős Lívia 2770108PL
Polgár Olivér 1681014PO
Porgányi Márk 1970222PM
Prinzhausen Judit 2781114PJ
Rácz Márton 1360224RM
Sáfrán Bence 1711105SB
Serény Zsuzsi 2721229SZ
Sóti Ernő 1400322SE
Szabó Mária 2681206HI
Szalay András Sebestyén 1010120SA
Szalay Zente Álmos 1050101SZ
Szebeli Melinda 2010925SM
Székely Balázs 1740131SB
Székely Márton 1040420SM
Székely Rozália 2020221SR
Szemler István 1441212SI
Szemler Judit 2711114SJ
Szentei Tamás 1841209ST
Szentei Zsuzsa 2831028SZ
Szlávik Zoltán 1730703SZ
Szőke Vencel 1060210SV
Szöllősi Judit 2870309SJ
Takács Csaba 1620713TC
Tóth Adrián 1960826TA
Tóth Barbara 2030406TB
Tóth Blanka 2020210TB
Tóth Eszter 2670404TE
Tóth Krisztina 2930418TK
Tóth Martin 1070626TM
Tóth Réka 2690407TR
Tóth Tamás 1690903TT
Tóth-Buschmann Ilka 2721214TB
Turschl Bence 1990427TB
Urbán Imre 1571027UI
Ürge Bence 1070413UB
Ürge Boróka 2031203UB
Váczi Buda Benedek 1980713VB
Váczi Samu Sebestyén 1000803VS
Vári Tibor 1631023VT
Vityi Péter 1650311VP
Wengrin Ágnes 2690423WA
Weress Kálmán 1350326WK