Boja MTFSZ mobil

Salgótarjáni Dornyay Sportegyesület

Alapadatok

Név: Salgótarjáni Dornyay Sportegyesület
Rövidítés: SDS
Elnök: Bodnár Benedek
Felettes szövetség: Nógrád Megyei Tájékozódási Futó Szövetség

Elérhetőség

Cím: 3100 Salgótarján, Kertész u.2.
E-mail: grobi@nograd.net , pelyhed@chello.hu , sramko.tibor@upcmail.hu
Telefon: +36-20-352-5139
Fax: -

Versenyzők

Al-Maktari Rami 1010509AR
Alb Levente 1040602AL
Alb Zalán 1061215AZ
Angyal Anna 2021215AA
Antal Patrícia 2970710AP
Babják Nóra 2850627BN
Babka Dániel 1070917BD
Babka Miklós 1771209BM
Babka Zsófia 2971016BZ
Bakos Cintia 2971204BC
Bakos Petra 2990215BP
Bakos Szabina 2981018BS
Baksa Bence 1961111BB
Balázs Andrea 2890203BA
Báldi Bálint 1030131BB
Báldi Gergő 1950613BG
Balla Brigitta 2911219BB
Bányik Ádám 1900829BA
Baran Jan 5970106BJ
Bartus Viktória 2000717BV
Básti Attila 1980603BA
Békefalvi Boglárka 2910112BB
Békefalvi Eszter 2880908BE
Békési Szilvia Fanni 2911212BS
Bene Martin 1960925BM
Berecz Gábor 1840925BG
Bessenyei István 1421002BI
Bibók Beáta 2751231BB
Biederman Adrianna 6000212BA
Biederman Marcin 5980705BM
Biederman Pawel 5710615BP
Bíró Vivien 2920630BV
Bodrogi László 1740811BL
Boros Anna 2700920BA
Bozó Dániel 1950615BD
Cseh Anett 2951210CA
Cserki Soma 1921216CS
Csuberda Zoltán 1920722CZ
Czimer Z. József 1540323ZJ
Deák Maximilián Benedek 1980925DM
Dénes Réka 2990302DR
Diószegi Bálint 1910723DB
Drexler Máté 1910914DM
Erdélyi Gyula 1661231EG
Erdélyi Martin 1920206EM
Etterle-Biederman Lilianna 6730929EL
Farkas Éva 2680606FE
Fehérvári Dániel 1940322FD
Fehérvári Péter 1670402FP
Fehérvári Zsolt 1900614FZ
Fehérváriné Dénes Judit 2670425FD
Ferkó Benjámin Attila 1950727FB
Fésűs Evelin Anna 2970616FE
Furtner István 1770522FI
Furtner-Rabecz Etelka 2800301RE
Gál Eliza 2880327GE
Garbacik Maja 6000214GM
Garbacik Michal 5950316GM
Goldmann Dóra 2930707GD
Goldmann Júlia 2961001GJ
Goldmann Kata 2000809GK
Goldmann Róbert 1681014GR
Gulyás Zsófia 2920310GZ
Gyimesi Bence 1971015GB
Győri Gabriella 2840114GG
Győri Judit 2851104GJ
Győri László 1560420GL
Gyurcsó Csenge 2981027GC
Gyuriska Viktória 2001030GV
Handó Dalma 2920220HD
Herédi Noémi 2900721HN
Horváth Ádám 1951219HA
Horváth Áron 1050630HA
Horváth Szabolcs 1980215HS
Huszár Adrienn 2950109HA
Ivák Eszter 2830116IE
Ivák Pál 1570411IP
Ivákné Bakos Mária 2571006IM
Jakubovics István 1960224JI
Járja Eszter 2920522JE
Józsa Gábor 1870528JG
Józsa Gergely 1900607JG
Kadlót Zsolt 1760831KZ
Kaibás Anna 2980921KA
Kerényi Ádám 1940423KA
Kijak Jakub 1000504KJ
Kiss Virág Zsuzsanna 2031021KV
Koczka Nikoletta 2880912KN
Koós Brigitta 2911021KB
Koós Diána 2880924KD
Koós István 1650920KI
Koósné Nagy Judit 2670503KN
Kovács Anett 2910918KA
Kovács Flóra 2990326KF
Kovács József 1561122KJ
Krempińska Julia 6030726KJ
Kronovetter Balázs 1050127KB
Kronovetter Máté 1030603KM
Kuca Kacper 5991008KK
Lénárt Lili 2030113LL
Lipcsei Péter 1000301LP
Lipcseiné Horváth Gréta 2770520LG
Lukács Gergely 1910107LG
Mag Fruzsina 2030507MF
Mag Veronika 2901216MV
Mag Viktória 2030507MV
Maier Bendegúz 1050513MB
Marczis Dénes 2970105MD
Marczis István 1701109MI
Marczis Katalin Blanka 2030212MK
Marczis Mihály 1080618MM
Mérész Balázs 1980911MB
Mester Lilla 2930107ML
Misik Szilvia 2830501MS
Mohácsy Tamás 1640915MT
Molek Dávid 1920807MD
Molnár Anita 2881029MA
Molnár Dániel 1840815MD
Molnár Eszter 2910507ME
Morvai András 1900227MA
Nagy Ákos 1690217NA
Nagy Ákosné 2721006NA
Nagy Bálint 1020929NB
Nagy Krisztina 2970413NK
Nagy László 1871121NL
Nagy Máté 1910801NM
Nagy Szilvia 2030505NS
Németh Donát 1000117ND
Németh Tünde 2990910NT
Nyikes Zsombor 1960806NZ
Orosz Tamás 1940221OT
Osztafin Lili 2030704OL
Osztafinné Parokai Katalin 2770909OP
Ozsvárt Dóra 2920720OD
Palkovics Éva 2961231PE
Palkovics Viktor 1720828PV
Papp Ildikó 2820812PI
Pelyhe Dániel 1840515PD
Pelyhe Dénes 1811022PD
Pelyhe Dénes 1541201PD
Pingiczer Viktória 2920317PV
Plóciennik Konrad 5000526PK
Pócsik Erika 2690923PE
Puskás Bettina 2950307PB
Rabecz Etelka 2800301BE
Rabecz Péter 1771214RP
Rácz B.Alex 1020206RB
Saját János 1980208SJ
Sándor Lilla 2921004SL
Sándor Péter 1860121SP
Sándor Tamás 1800627ST
Sári Ferenc 1040105SF
Sink Dániel 1890125SD
Skorupa Marek 5961207SM
Sobas Aleksandra 6971104SA
Sörös Karina 2060217SK
Sörös Zoltán 1000801SZ
Sramkó Réka 2971129SR
Sramkó Tibor 1610325ST
Stanek Jerzy 5010126SJ
Stork Gábor 1980411SG
Stork Joachim Gábor 1660331SJ
Stork Mihály 1970227SM
Szabó Fanni 2911128SF
Szakál Kristóf 1921210SK
Széplaki Attila 1901016SA
Szikszai Szabolcs 1760216SS
Szilágyi Sára 2021109SS
Szlatincsán Balázs 1861120SB
Szlatincsán Gergő 1861120SG
Szőllős András 1760419SA
Szőllős Dániel 1050810SD
Szunyogh Judit 2820517SJ
Tábori Bence 1921103TB
Tábori Marcell 1011129TM
Tábori Milán 1960125TM
Tajti Adrienn 2970302TA
Tajti Evelin 2981213TE
Takács Dorina 2001013TD
Tari Domonkos 1020516TD
Tarjáni Katalin 2880717TK
Telek András 1600809TA
Telek Tibor 1600808TT
Török József 1650113TJ
Tóth Ábel Tibor 1020223TA
Tóth Korinna 2921230TK
Tóth Zalán Zénó 1991208TZ
Tóth Zénó 1721220TZ
Tőzsér Viktória 2971129TV
Valet Vince Bálint 1020611VV
Varga Dániel 1961204VD
Varga István 1660619VI
Varga István 1660619VI
Varga Petra 2021002VP
Varga Petra 2021002VP
Várhegyi Karina 2970930VK
Végh Bence 1020626VB
Verebélyi Attila 1051116VA
Verebélyi Márton 1000615VM
Veres Mirella 2980624VM
Virág Kornél 1980726VK
Vurom Doroti 2030418VD
Wójcik Natalia 6020617WN
Zsélyi Bora 2030309ZB